Quyết định 1386/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1386/QĐ-TTg
Quyết định
Còn hiệu lực
17-11-2023
17-11-2023